Nagrada Andrej Mitrović

 

Fondacija Mihaila Žikića dodeljuje ponovo Nagradu Andrej Mitrović za istoriju, koja je dotirana sa € 1.000,00 i koja se dodeljuje u Bonu 2016. Nagrada je raspisana sa jedne strane za najbolju neobjavljenu disertaciju na temu istorije Srbije, istorije Jugoslavije ili nemačko-srpskih t.j. nemačko-jugoslovenskih odnosa ukoliko je disertacija prijavljena na jednom od univerziteta u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj, ili sa druge strane za najbolju neobjavljenu disertaciju na temu istorije nemačkog govornog područija ili srpsko-nemačkih t.j. jugoslovensko-nemačkih odnosa, ukoliko je disertacija prijavljena na jednom od univerziteta neke od država koje su ranije bile u sastavu Jugoslavije. Radovi mogu da budu predloženi za nagradu od samih autora, kao i od njihovih mentora. Predaje se jedan ukoričeni i jedan digitalni primerak rada, kao i najmanje dva stručna mišljenja (Gutachten), pri tome je obavezno da se navede univerzitet na kome je prijavljena disertacija.
Porodica Andreja Mitrovića sa svoje strane dodaje € 1.000,00 tako da nagrada ukupno iznosi € 2.000,00.

O dodeli nagrade odlučuje Upravni odbor Fondacije koji može da traži dodatna stručna mišljenja. Pravni put je isključen.

Krajnji rok za predaju je 31. Januar 2016.

NOVI KRAJNJI ROK ZA PREDAJU RADOVA JE 30. APRIL 2016. godine.

Molimo pošaljite rad sa gore navedenim potvrdama na sledeću adresu:
Prof. Dr. Dittmar Dahlmann
Vorsitzender des Vorstandes der Michael-Zikic-Stiftung
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Institut für Geschichtswissenschaft
Abteilung Osteuropäische Geschichte
Adenauerallee 4-61, 53113 Bonn (!PAŽNJA: NOVA ADRESA!)
Germany

 
 
 
 
© 1999-2014 Michael-Zikic-Stiftung | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss